Se video 3
Du er her :
VIDEOKVARTERET
VIRKSOMHEDSKULTUR


• Om at være opmærksom på     virksomhedens/institutionens kultur
• Om at huske at formidle kulturen til elevenRefleksionsspørgsmål:

1. Hvordan vil du beskrive kulturen hos jer?
2. Hvordan introducerer du     virksomhedens/institutionens kultur for     eleven?DET KAN ANBEFALES AT BRUGE FØLGENDE REDSKAB:

Tjeklisten over virksomhedskultur til formidling
om læringsforløb på forskellige niveuaer - 3 scener fra det merkantile område
om aktiv lytning - scene fra sosuområdet
om at skabe dialog med eleven - 3 samtaler fra det merkantile område
om at påtage sig ansvar for egen læring og forstå arbejdspladsens kultur - scene fra det tekniske område
om at få eleven til at reflektere over egne observations- og handlekompetencer - scene fra sosuområdet
om at spørge uddybende til elevens tilbagemeldinger fra praksis - 3 scener fra sosuområdet
om hvordan en handling udføres på 3 niveauer - og om at kunne aflæse elevers forskellige niveauer - 3 scener fra sosuområdet
om at være opmærksom på virksomhedens/institutionens kultur og om at huske at formidle kulturen til eleven - scene fra det merkantile område