Du er her :
VIDEOKVARTERET
AFSTEMNING AF FORVENTNINGER/KRAV

Fokus på - og afstemning af forventninger og krav i forholdet mellem praktikeleven og praktikpladsen
om læringsforløb på forskellige niveuaer - 3 scener fra det merkantile område
om aktiv lytning - scene fra sosuområdet
om at skabe dialog med eleven - 3 samtaler fra det merkantile område
om at påtage sig ansvar for egen læring og forstå arbejdspladsens kultur - scene fra det tekniske område
om at få eleven til at reflektere over egne observations- og handlekompetencer - scene fra sosuområdet
om at spørge uddybende til elevens tilbagemeldinger fra praksis - 3 scener fra sosuområdet
om hvordan en handling udføres på 3 niveauer - og om at kunne aflæse elevers forskellige niveauer - 3 scener fra sosuområdet
om at være opmærksom på virksomhedens/institutionens kultur og om at huske at formidle kulturen til eleven - scene fra det merkantile område
refleksionsspørgsmål:

1. Hvordan afkoder du eleven, når han/hun ikke     udtrykker noget?
2. Hvordan når du ind til elever, der ikke     udtrykker sig?
3. Hvordan skaber du åbninger i samtalen?
4. Hvordan får du og eleven afstemt jeres     forventninger?DET KAN ANBEFALES AT BRUGE FØLGENDE MODELLER I SAMARBEJDET:

Gab/Gys/Guf-skuffemodellen
Vejledningshjulet
om læringsforløb på forskellige niveuaer - 3 scener fra det merkantile område
om aktiv lytning - scene fra sosuområdet
om at skabe dialog med eleven - 3 samtaler fra det merkantile område
om at påtage sig ansvar for egen læring og forstå arbejdspladsens kultur - scene fra det tekniske område
om at få eleven til at reflektere over egne observations- og handlekompetencer - scene fra sosuområdet
om at spørge uddybende til elevens tilbagemeldinger fra praksis - 3 scener fra sosuområdet
om hvordan en handling udføres på 3 niveauer - og om at kunne aflæse elevers forskellige niveauer - 3 scener fra sosuområdet
om at være opmærksom på virksomhedens/institutionens kultur og om at huske at formidle kulturen til eleven - scene fra det merkantile område
 
Til dette scenarie hører tre forskellige slags samtaler mellem en elev og hendes vejleder.

Se videoerne igennem og brug refleksionsspørgsmålene.