Du er her :
VIDEOKVARTERET
MAN FÅR SVAR SOM MAN SPØRGER
refleksion over egen vejlederrolle

• Om at spørge uddybende til elevens tilbagemeldinger fra praksis
om læringsforløb på forskellige niveuaer - 3 scener fra det merkantile område
om aktiv lytning - scene fra sosuområdet
om at skabe dialog med eleven - 3 samtaler fra det merkantile område
om at påtage sig ansvar for egen læring og forstå arbejdspladsens kultur - scene fra det tekniske område
om at få eleven til at reflektere over egne observations- og handlekompetencer - scene fra sosuområdet
om at spørge uddybende til elevens tilbagemeldinger fra praksis - 3 scener fra sosuområdet
om hvordan en handling udføres på 3 niveauer - og om at kunne aflæse elevers forskellige niveauer - 3 scener fra sosuområdet
om at være opmærksom på virksomhedens/institutionens kultur og om at huske at formidle kulturen til eleven - scene fra det merkantile område
Refleksionsspørgsmål
1. I hvilke situationer oplever du som vejleder, at du (for) hurtigt stiller dig tilfreds med de svar eleven giver?
2. I hvilke situationer oplever du, at du ikke får tilstrækkelig information ud fra samtalen med eleven?
3. Hvad afgør om du som vejleder stiller dig tilfreds med elevens svar?
4. Hvordan vil du tilrettelægge det møde, som vejlederen i videoen vil afholde?
om læringsforløb på forskellige niveuaer - 3 scener fra det merkantile område
om aktiv lytning - scene fra sosuområdet
om at skabe dialog med eleven - 3 samtaler fra det merkantile område
om at påtage sig ansvar for egen læring og forstå arbejdspladsens kultur - scene fra det tekniske område
om at få eleven til at reflektere over egne observations- og handlekompetencer - scene fra sosuområdet
om at spørge uddybende til elevens tilbagemeldinger fra praksis - 3 scener fra sosuområdet
om hvordan en handling udføres på 3 niveauer - og om at kunne aflæse elevers forskellige niveauer - 3 scener fra sosuområdet
om at være opmærksom på virksomhedens/institutionens kultur og om at huske at formidle kulturen til eleven - scene fra det merkantile område
 
Til dette scenarie hører tre videoer.

Den første er en samtale mellem elev og vejleder.
Den anden er elevens besøg hos den ældre borger, som samtalerne omhandler.
Den tredje video er endnu en samtale mellem elev og vejleder.

Vi vil anbefale at se videoerne i den rækkefølge de ligger og derfor bruge refleksionsspørgsmålene.