Se video 3
Du er her :
VIDEOKVARTERET
AKTIV LYTNING

• Om at være rollemodel for eleven
• Om at se sig selv i rollen som vejleder
Se videoen og brug derefter disse
refleksionsspørgsmål:

1. Hvad tænker du om samtalens indhold og     form?
2. Hvad gør du selv som vejleder for ikke at     komme i lignende situationer?
3. Hvor og hvordan oplever du sammenhæng     mellem det du forventer af eleven og din egen     praksis?
4. hvor ser du de områder du selv skal arbejde     med i fremtiden
5. hvor er dine største udfordringer som vejleder
6. hvor kan du få sparring – kolleger/ledelse?
om læringsforløb på forskellige niveuaer - 3 scener fra det merkantile område
om aktiv lytning - scene fra sosuområdet
om at skabe dialog med eleven - 3 samtaler fra det merkantile område
om at påtage sig ansvar for egen læring og forstå arbejdspladsens kultur - scene fra det tekniske område
om at få eleven til at reflektere over egne observations- og handlekompetencer - scene fra sosuområdet
om at spørge uddybende til elevens tilbagemeldinger fra praksis - 3 scener fra sosuområdet
om hvordan en handling udføres på 3 niveauer - og om at kunne aflæse elevers forskellige niveauer - 3 scener fra sosuområdet
om at være opmærksom på virksomhedens/institutionens kultur og om at huske at formidle kulturen til eleven - scene fra det merkantile område