Se video 3
Du er her :
VIDEOKVARTERET
Her ligger foreløbigt 8 korte videoer, som præsenterer nogle situationer, som de fleste, der har med elevers uddannelse at gøre, vil komme ud for eller vil kunne genkende.

I forbindelse med hver video er der et par spørgsmål, der lægger op til refleksion alene eller sammen med en kollega.

Spørgsmålene kan også være afsæt for en faglig dialog i et større forum, iscenesat af den uddannelsesansvarlige på arbejdspladsen.

Der er situationer fra både det tekniske-, det merkantile- og fra sosuområdet, men flere af dem krydser ind over flere brancher.
om læringsforløb på forskellige niveuaer - 3 scener fra det merkantile område
om aktiv lytning - scene fra sosuområdet
om at skabe dialog med eleven - 3 samtaler fra det merkantile område
om at påtage sig ansvar for egen læring og forstå arbejdspladsens kultur - scene fra det tekniske område
om at få eleven til at reflektere over egne observations- og handlekompetencer - scene fra sosuområdet
om at spørge uddybende til elevens tilbagemeldinger fra praksis - 3 scener fra sosuområdet
om hvordan en handling udføres på 3 niveauer - og om at kunne aflæse elevers forskellige niveauer - 3 scener fra sosuområdet
om at være opmærksom på virksomhedens/institutionens kultur og om at huske at formidle kulturen til eleven - scene fra det merkantile område
//