Se video 3
Du er her :
PROJEKTGRUNDEN
Lidt om projektbaggrunden

Der er mange måder at komme frem i trafikken på.
Der er også mange måder at tilegne sig ny viden på.

Formål: Projektet arbejder med en model for hvordan fagpersoner indenfor elev-uddannelse kan tilegne sig pædagogiske og didaktiske redskaber, på anden vis end via den traditionelle bogform.

Udviklingen af denne modelplatform er primært finansieret af Undervisningsministeriets FOU midler, og platformens indhold er ideudviklet og udarbejdet i et samarbejde mellem Aarhus Købmandsskole, Århus Social og Sundhedsskole og repræsentanter fra hver af de 3 praksisområder, der knytter sig til projektets 3 uddannelser - De tekniske skoler, Købmandsskolerne og Social og Sundhedsskolerne - med konsultativ bistand fra Tango Consult Aarhus.


Sitets nuværende indhold betragter vi som et værk i bevægelse, idet vi håber, at mange har lyst til at bidrage til sitets udvikling med fx ideer til nyt indhold, nye videosekvenser, nye små tekster med tilhørende lydfiler etc.

Projektets partnere:
Aarhus Social & Sundhedskole
Olof Palmes Alle 35
8200 Aarhus N

Kontaktperson: 
Niels Chr Vestergaard
Udviklingskonsulent
sskancv@sosuaarhus.dk
Mobil:  25163821


Aarhus Købmandskole
Olof Palmes Alle 39
8200 Aarhus N

Kontaktperson: 
Lena Søllingvraa Walters
Uddannelsesleder
lewa@aabc.dk
Tlf: 8936 3109 
Mobil: 4162 5365